office@kondor.rs

Kondor


Naziv:
Kondor I D.O.O. - Društvo za proizvodnju, preradu, usluge i trgovinu na veliko i malo.
Adresa: Kralja Petra I br. 12
Poštanski broj:
11300 Smederevo
Telefoni:
026/641-460, 026/4622-133, 026/4629-216
Fax: 026/ 4629-216, 026/4622-133
E-mail: office@kondor.rs