office@kondor.rs

Kondor Pocinkovana traka - traka za gromobrane
Pocinkovana traka se koristi za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova, postrojenja, industrijskih objekata, stambenih zgrada...Za izradu se koristi usko slitovana čelična toplopocinkovana traka.
Uporedna tabela kvaliteta pocinkovanih limova:
kondor

Asortiman pocinkovanih limova:

kondor