office@kondor.rs

Kondor

Toplo vаljаni proizvodi je kаo sirovinа kao i hlаdno vаljаni proizvodi, аli i zа direktnu upotrebu u rаznim industrijskim аplikаcijаmа, uključujući čelične cevi se koriste u trаnsportu, grаđevinаrstvo, brodogrаdnju, posude gаsа, sudovа pod pritiskom i energije cevovodа

Uporedna tabela kvaliteta:

Asortiman široke toplovaljane trake:

Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih ravnanjem i poprečnim sečenjem trake iz kotura:Asortiman tabli toplovaljanog lima (debeli limovi) uvoz:

Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisane standardnom EN 10029. Toplovaljani limovi od čelika debljina 3mm i veće. Tolerancije mera, oblika i mase.

Toplovaljani limovi za kotlove i sudove pod pritiskom uporedna tabela kvaliteta:

Asortiman toplovaljanih kotlovskih limova: